Δικηγορικό Γραφείο Ταγαράκη & Συνεργατών

Όταν η αφοσίωση στον πελάτη και η θέληση για τη δίκαιη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνδυάζεται με τη γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό!

Λίγα λόγια για εμάς

Το δικηγορικό γραφείο ΤΑΓΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1972 από τον Ευστράτιο Α. Ταγαράκη. Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στον 1ο και 2ο όροφο επί της οδού Μητροπόλεως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Φιλοσοφία μας είναι ότι όταν η αφοσίωση στον πελάτη και η θέληση για τη δίκαιη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνδυάζεται με τη γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό!

Ιστορικό

1972

Ίδρυση του Γραφείου

από τον Ευστράτιο Α. Ταγαράκη

1999

Είσοδος στο Γραφείο

του Ανδρέα Ε. Ταγαράκη

2001

Είσοδος στο Γραφείο

του Χρήστου Ε. Ταγαράκη

2004

Αγορά - Επέκταση των Γραφείων

σε 2 ορόφους